Αναστολή Φοίτησης

Αναστολή Φοίτησης

Δικαίωμα Αναστολής Φοίτησης έχουν μόνο φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον μία Θεματική Ενότητα (μάθημα)
 1. Η μέγιστη περίοδος που φοιτητής μπορεί να είναι σε αναστολή φοίτησης είναι τα 6 εξάμηνα (3 ακαδημαϊκά έτη) 

 1. Η περίοδος που ο φοιτητής βρίσκεται σε αναστολή φοίτησης δεν υπολογίζεται στα χρόνια φοίτησης.  

Αίτημα για αναστολή φοίτησης μπορεί να υποβληθεί μέσω του https://support.ouc.ac.cy ή με αποστολή αιτήματος στο stdwelfare@ouc.ac.cy

  • Related Articles

  • Πόσα χρόνια διαρκεί η φοίτηση; Μπορεί να γίνει part-time (μερική) ή full-time (πλήρης);

   Η πλήρης φοίτηση οδηγεί σε απόκτηση Προπτυχιακού σε 4 έτη, Μεταπτυχιακού σε 1,5 ή 2 έτη και Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών σε 3 έτη. Παρέχεται η δυνατότητα, η παρακολούθηση των ΘΕ που οδηγούν σε απόκτηση τίτλου σπουδών να γίνεται με μερική φοίτηση ...
  • Περίοδοι υποβολής αιτήσεων εισδοχής

   Χειμερινού Εξαμήνου (με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο 2024) Έναρξη περιόδου αιτήσεων: 4 Μαρτίου 2024 Κλείσιμο περιόδου αιτήσεων: 14 Ιουνίου 2024 Εαρινού Εξαμήνου (με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2025) Έναρξη περιόδου αιτήσεων: 16 Σεπτεμβρίου 2024 ...
  • Αναγνώριση θεματικών ενοτήτων από προηγούμενη φοίτηση

   Κανονισμοί Απαλλαγές από Θ.Ε. σε προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, είναι δυνατό να δοθούν σε φοιτητές οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών επιπέδου πτυχίου ή μεταπτυχιακού, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από τον φορέα της ...